დოკუმენტის სტატუსის შესამოწმებლად აუცილებელია დოკუმენტის ტიპის არჩევა, პირადობის მოწმობის, ბინადრობის მოწმობის, პასპორტის ან სამგზავრო დოკუმენტის ნომრის მითითება „დოკუმენტის ნომრის“ ველში და გენერირებული რიცხვის მითითება, რის შემდეგაც „დამუშავება“ ღილაკზე დაჭერით დოკუმენტის სტატუსი აისახება დოკუმენტის სტატუსის ველში