მისამართის შესამოწმებლად აუცილებელია ID ბარათის ცხრანიშნა კოდის შეტანა „ბარათის ნომრის“ ველში, რის შემდეგაც „დამუშავება“ ღილაკზე დაჭერით ბარათის მფლობელის სარეგისტრაციო მისამართი აისახება შესაბამისი დასახელების ველში. მისამართთან ერთად, ასევე, ხდება რეგისტრაციის მიმდინარე სტატუსის შესახებ ინფორმაციის მიღებაც.

ბარათის მფლობელი რეგისტრირებულია მისამართზე: