ახალი განაცხადი ვიდეო ინსტრუქცია zd
რეგისტრირებული განცხადების ნახვა
განაცხადის ნომერი
განაცხადის კოდი
Captchaსაკონტროლო რიცხვი

როგორ მივიღო უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა სახლიდან გაუსვლელად?

სახლიდან გაუსვლელად უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის მისაღებად, საჭიროა იუსტიციის სახლის ვებ-გვერდზე შეავსოთ ელექტრონული განცხადება, ატვირთოთ თქვენი ბიომეტრიული ფოტოსურათი, დაუკავშირდეთ დისტანციური მომსახურების სამსახურის ოპერატორს და პირდაპირი ელექტრონული კომუნიკაციის რეჟიმში გამოხატოთ თქვენი ნება მოწმობის მიღებასთან დაკავშირებით.

ვის შეუძლია ონლაინ რეჟიმში უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის მიღება?

დისტანციური მომსახურებით უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის მიღება შეუძლია პირს , რომელსაც მინიჭებული აქვს უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსი და ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში.

რა საბუთები და ტექნიკური საშუალებებია საჭირო ონლაინ რეჟიმში უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის მისაღებად?

ონლაინ რეჟიმში უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის მისაღებად დაგჭირდებათ ბიომეტრიული ფოტო სურათი, ვებ-კამერა, ყურსასმენი და მიკროფონი , ხოლო დაჩქარებული მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში, ასევე უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის გაცემისათვის დაწესებული დაჩქარებული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

რამდენია ონლაინ რეჟიმში უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის საფასური და დამზადების ვადა?

ონლაინ რეჟიმში უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა მზადდება საჭირო საბუთების წარდგენიდან მე-10 სამუშაო დღეს და მომსახურების საფასური შეადგენს 50 ლარს. დაჩქარებული მომსახურებით მოწმობის გაცემის ვადა და საფასური განისაზღვრება: მე-5 სამუშაო დღეს - 60 ლარით, მე-3 სამუშაო დღეს - 70 ლარით, 24 საათის გასვლისთანავე - 80 ლარით, იმავე სამუშაო დღეს - 100 ლარით.

როგორ შემიძლია მივიღო დამზადებული უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა?

ამ მომსახურებით სარგებლობისას თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ დოკუმენტის მიღების თქვენთვის სასურველი ფორმა: მიიღოთ დამზადებული დოკუმენტი საფოსტო მომსახურებით ან დაასახელოთ მესამე პირი (მინდობილი პირი) ვისაც ანდობთ დამზადებული დოკუმენტის მიღებას. პირველ შემთხვევაში მომსახურებას გთავაზობთ ორი გადამზიდავი კომპანია (DHL-ი და TNT), რომლებიც ქვეყნების მიხედვით მომსახურების სხვადასხვა ტარიფსა და დროს გთავაზობთ. თუ თქვენ აირჩევთ დოკუმენტის მიღებას მინდობილი პირის მეშვეობით, აქაც გეძლევათ საშუალება დოკუმენტის გაცემის ადგილად აირჩიოთ ნებისმიერი იუსტიციის სახლი, რომელში გამოცხადებაც უფრო ხელსაყრელი იქნება თქვენი მინდობილი პირისთვის.

რამდენია საფოსტო მომსახურებით უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის მიღების ვადა და საფასური?

საფოსტო მომსახურების ვადა და საფასური გადამიზიდავ კომპანიებს განსხვავებული აქვთ, სხვადასხვა ქვეყნებისათვის იგი სხვადასხვა. ელექტრონული განცხადების შევსებისას ავტომატურად იანგარიშება საფოსტო კომპანიის მომსახურების ტარიფები და ვადები.

როგორ შემიძლია უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობისა და საფოსტო მომსახურების საფასურის გადახდა?

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის გაცემისა და საფოსტო მომსახურეობის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში ელექტრონული განცხადების შევსებისას პლასტიკური ბარათის მეშვეობით ან საქართველოში, ნებისმიერ ბანკში ნაღდი ანგარისწორებით. ამ უკანასკნელის შემთხვევაში აუცილებელია საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარდგენა იუსტიციის სახლში.

როგორ უნდა მივხვდე განაცხადი დარეგისტრირდა თუ არა?

განაცხადის წარმატებით რეგისტრაციის შემთხვევაში განცხადებაში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე მოგივათ შეტყობინება აღნიშნული მოქმედების წარმატებით შესრულების შესახებ, სადაც ასევე მითითებული იქნება თქვენი განაცხადის ნომერი და კოდი, რომლითაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი განცხადება.

რა შემთხვევაში შეიძლება უარი მეთქვას ონლაინ რეჟიმში უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის მიღებაზე?

ელექტრონული ფორმით წარდგენილი განცხადების მიღება დასაშვებია, თუ ელექტრონული კომუნიკაცია იძლევა განმცხადებლისა და განცხადების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის პირდაპირი ვიზუალური კონტაქტის საშუალებას, ასევე განმცხადებლის ვინაობასთან ან უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის გაცემისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სხვა გარემოებებთან დაკავშირებით საფუძვლიანი ეჭვის წარმოშობის შემთხვევაში, შესაბამისი თანამდებობის პირი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს ელექტრონული ფორმთ განცხადების მიღებაზე.